• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

STAŃ ZA STEREM 2021

STAŃ ZA STEREM

Ogłaszamy nabór uczestników do bezpłatnegoudziału w projekcie

w terminie 02-09.2021

Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. mazowieckiego w wieku od 14 lat /osoby niepełnoletnie wyłącznie z opiekunem prawnym/, osoby pełnoletnie, 60+. Osoby sprawne i niepełnosprawne, w tym na wózkach inwalidzkich.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do projektu mają:

-osoby niepełnosprawne

-mieszkańcy powiatu otwockiego

- rodziny 3-5 osób – stanowiące załogę na 1 jachcie

- zgłaszające się kompletne 3-5 osobowe załogi na 1 jachcie

Kwalifikacja osób chętnych do udziału w projekcie odbędzie na podstawie wypełnionych e- ankiet dostępnych na stronie organizatora

Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Związku Motorowodnego. Nabyte umiejętności zostaną zweryfikowane egzaminami państwowymi na stopień żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Uzyskane uprawnienia, potwierdzone patentami : żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego będą wykorzystywane przez uczestników, podczas całego dalszego życia.

     Sposobem na osiągniecie zaplanowanego celu jest 2- etapowa realizacja projektu

Etap I termin 01-04.2021

- rozpoznanie potrzeb i zainteresowania udziałem w projekcie poprzez e-ankietę

- nabór uczestników.

-szkolenie teoretyczne uczestników wg programu i wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, dostępne poprzez e-learning

- zorganizowanie oraz realizacja zdalnego szkolenia teoretycznego dostępnego poprzez e-learning na stopień żeglarza i sternika motorowodnego z wykorzystaniem posiadanych przez mieszkańców komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smatfonów, iphfonów. W formie e-learngowej zakończonego zdalnym egzaminem potwierdzającym nabyte wiadomości teoretyczne.

-Planowane są e-konsultacje wykładowcy/instruktora wg potrzeb zgłaszanych przez kursantów

Uczestnicy którzy pomyślnie przejdą I etap zakończony e- egzaminem będą kwalifikowani do szkolenia praktycznego na wodzie w II etapie zadania

   Etap II- termin 05-09.2021. Realizowany w reżimie sanitarnym

-Pierwszeństwo dla rodzin i kompletnych załóg 3-5 osób

-Szkolenie praktyczne zostanie zrealizowane w formie praktycznej nauki manewrowania jachtem żaglowych i jachtem motorowodnym wg programu i wytycznych Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

Warunkiem uczestnictwa w II etapie szkolenia praktycznego jest pomyślnie zdany egzamin teoretyczny w I etapie szkolenia teoretycznego. Szkolenie praktyczne na wodzie w II etapie, planujemy jako rejsy szkoleniowe na Mazurach. Uczestnicy płyną w rejs szkoleniowy na jachtach wyczarterowanych przez organizatora, na potrzeby projektu. Pod nadzorem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Uczestnicy ponoszą koszty: wyżywienia, opłat portowych/cumowanie, prysznic, pralnia, wc/ ,paliwa do silników jachtowych, dojazdu na Mazury. Sami gotują, dbają o czystość i porządek na jachcie. Terminy rejsów szkoleniowych dostosujemy do terminów zgłaszanych przez zainteresowane udziałem osoby, grupując ich po 3-5 osób na jachcie szkoleniowym

     Zasady kwalifikacji do szkolenia praktycznego na wodzie:

- Pierwszeństwo dla:

-osób niepełnosprawnych

- rodziny 3-5 osób – stanowiące załogę na 1 jachcie

- zgłaszające się kompletne 3-5 osobowe załogi na 1 jachcie

- uczestników:

-którzy najszybciej opanowali teorię i pomyślnie zdali egzamin teoretyczny.

-uzyskali największa ilość punktów na egzaminie teoretycznym

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia formularza:

1. FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA W WORDzie i odesłania na e-mail

lub

2. FORMULARZ DO WYDRUKOWANIA, WYPEŁNIENIA i WYSŁANIA LISTEM LUB SKANU NA e-mail

 

O decyzji kwalifikującej do projektu Organizator poinformuje zainteresowanych mailowo

UWAGA:

Realizacja projektu na opisanych warunkach możliwa po otrzymania wsparcia finansowego ze środków publicznych