• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
pfronlogonew fio ASOS Facebook-Logo-60x60
media media media
p oblok   Najlepsza Otwocka Inicjatywa certyfikat2016

    msz logo

Ahoj

Imię


Nazwisko


Adres


Telefon


E-mail


Uprawnienia (żeglarskie, motorowodne, inne) Podać jakie oraz nr patentu


Posiadam doświadczenie żeglarskie
Tak
Nie

Posiadam znajomość akwenów i portów Wielkich Jezior Mazurskich
Tak
Nie

Jestem osobą niepełnosprawną
Tak
Nie

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną udziel nam kilku informacji:
(podaj rodzaj niepełnosprawności, grupę, numer orzeczeczenia)


Poruszam się:
na wózku
o kulach
samodzielnie

Zapoznaj się z Planem na bieżący rok i podaj jaki projekt i temin Cię interesuje


Opisz krótko swoje doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi


Ineresuje mnie praca
wolontariusza (zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, zaświadczenie)
odpłatna w wysokości * brutto
* Oczekiwane wynagrodzenie za 14 dni (stacjonarny obóz żeglarski, zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie)