pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

"Żagle Staw". Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Żagle staw 2011 - I edycja
Zadanie publiczne: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Dofinansowane ze środków Prezydenta Otwocka

Zorganizowanie i przeprowadzenie tygodniowego, szkoleniowego obozu z zakresu profilaktyki uzależnień dla 20-osobowej grupy wolontariuszy Centrum Psychoprofilaktyki w Otwocka w ośrodku żeglarskim Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, nad jeziorem Kisajno.Termin 27.06 – 3.07.2011 r.

Głównym celem tego programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Do celów szczegółowych należą:
- zapoznanie dzieci i młodzieży z pojęciem i znaczeniem określenia "zachowania ryzykowne"
- pokazywanie zagrożeń jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne
- rozpoznawanie i zapobieganie wyżej wymienionym zagrożeniom poprzez:

1) przedstawienie sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów,
2) wskazywanie wartościowych rozrywek ( pobudzających wyobraźnię, rozbudzających chęć rozwoju osobistego, dających satysfakcję)
3) wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z dbaniem o własne zdrowie i życie
4) umiejętność dostrzegania opóźnionej gratyfikacji
5) upowszechnianie wartości życia, poszukiwania pozytywnych wzorców, hierarchizacja wartości 6) nauka podstaw żeglarstwa
7)wykształcenie własnej kadry wolontariuszy żeglarskich