pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

Wachta po rejsie

W dniu 09.09.2013 r. w siedzibie RSM w Nadbrzeżu odbyło się spotkanie "Wspomnienia z rejsu" - Projekt "Razem pod Żaglami", dofinansowanego przez Urząd Miasta Otwocka, który odbył się Jachtem Mahagoni z Kapitanem Grzegorzem Jakubowskim po jeziorze Mikołajskim i Bełdanach w Czerwcu 2013r.

W spotkaniu udział wzięli: Członek Zarządu Powiatu Otwockiego Pan Grzegorz Michalczyk, Dyrektor DPS ul. Konopnickiej 17 w Otwocku Pani Małgorzata Przewalska, Przedstawiciel WOPR w Nadbrzeżu pani Anna Bielicka, Członek Zarządu RSM Pani Elżbieta Zawadka, członkowie Sekcji RSM z DPS ul. Konopnickiej, Członkowie ŚDPS ul. Pułaskiego w Otwocku oraz sympatycy z okolic.

Celem spotkania były wspomnienia minionego rejsu udokumentowanego filmem nakręconym podczas rejsu przez Panią Katarzynę Bajer. Po projekcji filmu prowadzona była dyskusja na temat celowości wymienionego projektu, a także aspektów wynikających dla integracji osób niepełnosprawnych, którym rejs otworzył perspektywy na działania w przyszłości.
Po projekcji głos zabrał Pan Grzegorz Michalczyk, pozytywnie ocenił projekt stwierdził, że oglądając film miał uczucie, że jest uczestnikiem rejsu, pogratulował organizatorom rejsu i przeprowadzonego spotkania, głos zabrała także Pani Małgorzata Przewalska wyrażając swoją aprobatę na takie działania .
Następnie Sławomir Sitek vel Gonzales przeprowadził pokaz - prezentację czynności wykonywanych podczas rejsu, których nauczył uczestników Kapitan Grzegorz Jakubowski /wiązania węzłów żeglarskich, nazw wiatrów, kierunków wiania wiatrów, halsowania, prawidłowego zakładania kapoka - w pokazie udział wzięli: Jurek, Włodek, Darek, Rysiek, Witek, Leszek/.
Było też coś dla żołądka kiełbaski i kaszanka z grilla, napoje można było mile pogawędzić.
Po posiłku były konkursy na świeżym powietrzu przeciąganie liny, rzucanie piłka do kosza itp. - potem nagrody dla zwycięzców - dyplomy, które wręczyła Pani Małgorzata Przewalska i gadżety dla wszystkich uczestników, wręczone przez Wolontariuszy i Opiekunów. W tej miłej atmosferze, w piękny słoneczny dzień pełen wrażeń zakończono spotkanie.

Notatkę spisała Zosia Szarszewska vel Wieczorna Bryza