pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

Ogłoszenie

O naborze uczestników do bezpłatnego udziału "ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE SZTUK PIĘKNYCH"

 

logo                    fio

Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku www.zeglarze.info

Termin: 18-31.12.2013r

Lokalizacja: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, 11-500 Giżycko, ul Moniuszki 24

Charakterystyka projektu:

Planujemy zorganizowanie 14 dniowego bezpłatnego integracyjnego turnusu . Uczestnicy to osoby niepełnosprawne i osoby sprawne z terenu kraju, młodzież, dorośli, osoby starsze powyżej 50 roku życia - w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby z doświadczeniem artystycznym i początkujący. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach artystycznych polegających na poznawaniu nowych technik plastycznych, będą tworzyli swoje prace przy użyciu tradycyjnych materiałów i narzędzi a także tworzywa przyrodniczego. Zajęcia będą prowadzone pod nadzorem kadry pedagogiczno-artystycznej. Uczestnicy zapoznaja się z elementami żeglarstwa, lub alternatywnie w wypadku zamarznięcia jezior z żeglarstwem lodowym na bojerach Monotyp i DN

Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w projektach jest:
a. ukończenie 18 lat
b. posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli kandydat jest osobą z niepełnosprawnościami
c. rzetelne wypełnienie literami drukowanymi dokumentów zgłoszeniowych podpisanie ich i wysłanie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora
d. dołączenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności
e. wpłata zwrotnej kaucji gwarancyjnej na podane niżej konto
f. przesłanie pocztą dokumentów z pozycji b, c, d, e, na adres

Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego
Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych
Stanica WOPR w Otwocku, ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko

g. po potwierdzeniu przez Organizatora, zakwalifikowania się do udziału w projekcie natychmiastowe wpłacenie kaucji w wysokości 250 zł na konto Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych, Stanica WOPR w Otwocku Bank Zachodni WBK S.A.1 Odział w Giżycku Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Warsztatów


Uczestnik na własny koszt przybywa do Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku ul. Moniuszki 24, do godz. 12.00 w dniu rozpoczęcia projektu; wyjazd do godz. 12.00 w dniu następnym po zakończeniu projektu.

pdfdoc mini Ankieta zgłoszeniowa

pdfdoc mini Regulamin

pdfdoc mini Zgoda na przetwarzanie danych

pdfdoc mini Deklaracja uczestnictwa