pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Żeglarskie Wakacje 2014

zw2013fot1OBÓZ ŻEGLARSKI
Wypoczywaj, ucząc się żeglowania
 

 

 

zw2013fot2LOKALIZACJA: 1.5 km od centrum największego miasta na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich - Giżycka. Ośrodek żeglarski działa nieprzerwanie od 1956 r . Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, jest bazą letniego wypoczynku.

 

 

zw2013fot3ZAKWATEROWANIE: domki typu Brda, + niezależny pawilon sanitarno-kąpielowy.

WYPOSAŻENIE OŚRODKA: Posiadamy: port z zapleczem ,flotę jednostek pływających (jachty kabinowe, jachty motorowe, łodzie wiosłowe, katamarany plażowe, kajaki deski z żaglem), zaplecze socjalno – bytowe, boiska sportowe, kąpielisko, stołówkę, miejsca na ognisko, siłownię, korty tenisowe, kawiarnię, parking. Cały teren jest ogrodzony, monitorowany i chroniony.


PROGRAM 

arrow gonauka podstaw żeglarstwa przygotowująca do egzaminu na patent żeglarski na jachtach kabinowych
arrow gonauka podstaw windsurfingu
arrow gozajęcia sportowo-relaksacyjne Shiatsu
arrow gosamodzielne pływanie pod nadzorem na akwenie szkoleniowym
arrow goregaty żeglarskie kolonistów
arrow gorejsy żaglowe i motorowodne wśród wysp rezerwatu "Łabędzi szlak"
arrow gokonkursy, gry i zabawy żeglarskie na lądzie i na wodzie
arrow gożeglarska gra na wodzie "Skarb Neptuna"
arrow gochrzest żeglarski
arrow gonauka szant i wiązania węzłów
arrow gowyprawy kajakowe
arrow gopływanie w jeziorze (chronione naturalne kąpielisko)
arrow gożeglarskie dyskoteki
arrow gorozgrywki kolonijnej ligi tenisa stołowego i ziemnego
arrow gopiesze wycieczki, zwiedzanie zabytków Giżycka
arrow gobezpłatny udział w imprezach żeglarskich, kulturalno–sportowych organizowanych na terenie ośrodka
arrow goalternatywne zajęcia artystyczno-plastyczne w razie niepogody

zw2013fot4Nasza profesjonalna kadra zeglarska zapewni każdemu uczestnikowi całkowite bezpieczeństwo na wodzie i lądzie. Współpracujemy z Mazurskim WOPR, zabezpieczającym nasze imprezy na wodzie.


TERMIN: 02 - 15 lipca 2014
Koszt skierowania płatny w dwóch ratach.
I rata – zadatek w wys. 800zł, płatny przy odbiorze karty kwalifikacyjnej
II rata- dopłata w kwocie 850zł, do dnia 15.06.2014r
Możliwość wydrukowania karty zgłoszeniowej tylko do 31.05.2014r.
Limit wieku: od 12 lat
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Cena za turnus 14-dniowy wynosi 1650zł i obejmuje:
arrow gorealizację programu kolonii
arrow gowyżywienie: 4 posiłki dziennie
arrow gozakwaterowanie w domkach typu Brda /pawilon sanitarno-kąpielowy/
arrow goodpowiednią ilość sprzętu wodnego /jachty kabinowe, motorówki, katamarany plażowe, deski windsurfingowe/ do dyspozycji i przeprowadzenia maksymalnej ilości zajęć na wodzie
arrow gobezpłatne korzystanie z całej infrastruktury ośrodka /port z zapleczem technicznym, korty tenisowe, siłownia, boiska do siatkówki plażowej, kometki, stoły do tenisa
arrow goniezbędne materiały do konkursów zabaw i gier żeglarskich
arrow gokadrę sterników i instruktorów żeglarstwa
arrow gonagrody i dyplomy dla zwycięzców zawodów sportowych i konkursów żeglarskich
arrow goubezpieczenie NNW
arrow gowykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, żeglarską i instruktorską

Co trzeba zrobić aby dziecko pojechało na żeglarskie wakacje:
Podjąć decyzję i działać wg. punktów
pdfdoc1) Rodzic (opiekun prawny) drukuje kartę zgłoszenia dziecka na wypoczynek
2) Do 31 maja 2014r. wypełnia kartę i wysyła listem poleconym na adres Organizatora
INTEGRACYJNA AKADEMIA ŻEGLARSTWA, UL.MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO
3) W terminie 3 dni od wysłania zgłoszenia wpłacić zadatek w wys. 800zł
4) W terminie do dnia 15 czerwca 2014r, wpłacić na podane konto dopłatę w wys. 850zł
5) Przy wpłacie jednorazowej za wypoczynek, obowiązuje bonifikata w wys. 50 zł
6) Niedotrzymanie terminu wpłaty zadatku, skutkuje odrzuceniem karty zgłoszeniowej.

Dane do przelewu:
Bogdan Wiśniewski, nr konta: 03 1020 4753 0000 0202 0088 1136,
tytułem: zadatek-żeglarskie wakacje (podać imię, nazwisko uczestnika)

7) W terminie do dnia 15 czerwca 2014r, wpłacić na wyżej podane konto dopłatę w wys. 850zł
Brak dopłaty skutkuje utratą zadatku.
Istnieje możliwość przeniesinia wpłaconego zadatku na inną osobę.
W wypadkach losowych następuje zwrot wniesionych wpłat w całości.

cloud greenZobacz jak było...