pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Prosimy

Członków RSM uregulowanie zaległych składek członkowskich.( 10zł/m-c)
Termin do 31.01.2014rW wypadku braku wpłat na konto Zarząd podejmie stosowne uchwały na mocy art.określonych w  Statucie.
Zarząd RSM