pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Pokłady Nadziei 2014

 logo  pfron m

 

Zapraszamy do udziału w II Edycji projektu "POKŁADY NADZIEI" - 2014
                      Projekt jest dofinansowany z funduszy PFRON

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ  DO UDZIAŁU W REJSACH
PROSIMY ZGŁĄSZAJĄCYCH SIĘ O PRZEMYŚLANE DECYZJE DO UDZIAŁU W REJSACH.
PONADTO WSZYSCY NIE MOGĄ POPŁYNĄĆ W LIPCU, W III REJSIE.
W związku z licznymi telefonami z pytaniami, wyjaśniamy:

1.prosimy BARDZO DOKŁADNIE czytać informacje zawarte w ogłoszeniu o naborze na rejsy.     TAM JEST WSZYSTKO OPISANE.Co zabrać w rejs w zakładce SZPEJE na stronie organizatora
2. to nie są warsztaty stacjonarne( noclegi i wyżywienie w stołówce i kilkugodzinne zajęcia żeglarskie na wodzie) SĄ TO 14 DNIOWE REJSY ŻEGLARSKIE .Które BARDZO się różnią od warsztatów stacjonarnych. Załoga przez 14 dni ŻYJE na jachcie.
3. Przysyłacie niewłaściwe zaświadczenia od lekarza ( brak przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa, brak przeciwskazań do udziału w kursie żeglarskim)
4. na zaświadczeniu od lekarza MUSI być stwierdzenie BRAK PRZECIWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W REJSIE ŻEGLARSKIM. Brak takiego sytwierdzenia w zaświadczeniu uniemożliwia udział w rejsie
5.osoby posiadające patenty żeglarskie również ZOBOWIĄZANE do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego w/w stwierdzenie

cytat z opisu projektu

 Nie są to "wczasy pod żaglami". Są to rejsy szkoleniowe prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie ma funkcji "pasażera". Uczestnicy zostaną podzieleni na wachty: nawigacyjną, pokładową, kambuzową. Osobą odpowiedzialną za załogę i jacht jest Sternik jachtu. Jemu podlega i wykonuje jego polecenia cała załoga – wolontariusze i uczestnicy. Uczestnicy po przeszkoleniu samodzielnie będą prowadzić jacht pod nadzorem kadry żeglarskiej. Po przeszkoleniu samodzielnie wykonują manewry, obsługują: urządzenia, wyposażenie i instalacje jachtowe. Uczestnicy rejsu śpią na jachcie, oraz wykonują wszystkie prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym , płynącym w rejsie długodystansowym. Uczestnicy samodzielnie dbają o porządek i przygotowują posiłki z zakupionych przez organizatora produktów

Opis projektu

Cele: Promowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, poprzez ich udział w długodystansowych, samodzielnych rejsach żaglowych na Mazurach. Integracja żeglujących osób niepełnosprawnych w środowisku żeglarskim. Edukacja żeglarska i zdobywanie doświadczenia w samodzielnym żeglowaniu i organizacji rejsów przez osoby niepełnosprawne. Uprawianie żeglarstwa na równych prawach z osobami sprawnymi.

Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku

- Udział w projekcie jest bezpłatny.

- Uczestnicy to osoby pełnoletnie z niepełno sprawnościami, z terenu w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wózkach inwalidzkich z terenu kraju. Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane.

Planujemy 14-dniowe długodystansowe rejsy żeglarskie na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas rejsów prowadzone będzie szkolenie, żeglarskie dostosowane do możliwości uczestników z ich niepełnosprawnościami. Ale nie są to "wczasy pod żaglami". Są to rejsy szkoleniowe prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie ma funkcji "pasażera". Uczestnicy zostaną podzieleni na wachty: nawigacyjną, pokładową, kambuzową. Osobą odpowiedzialną za załogę i jacht jest Sternik jachtu. Jemu podlega i wykonuje jego polecenia cała załoga – wolontariusze i uczestnicy. Uczestnicy po przeszkoleniu samodzielnie będą prowadzić jacht pod nadzorem kadry żeglarskiej. Po przeszkoleniu samodzielnie wykonują manewry, obsługują: urządzenia, wyposażenie i instalacje jachtowe. Uczestnicy rejsu śpią na jachcie, oraz wykonują wszystkie prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym , płynącym w rejsie długodystansowym. Uczestnicy samodzielnie dbają o porządek i przygotowują posiłki z zakupionych przez organizatora produktów. Podczas rejsów realizowany będzie materiał promujący i reklamujący żeglarstwo osób z niepełnosprawnościami. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

 

Harmonogram projektu:

- Nabór uczestników i przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej od uczestników do dnia 15.05.2014r
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

UWAGA
Z uwagi na zgłaszane trudności z otrzymaniem zaświadczeń lekarskich zostaje przedłużony termin przyjmowania dokumentacji zgłoszeniowej.

Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:
1) osoby z małych miejscowości
2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie :
- kompletność, staranność wypełnienia dokumentów, terminu jej dostarczenia
- po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do projektu
- wpłata kaucji w terminie 3 dni

Uczestnicy rejsów są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą być przyjęci na rejsy

Poniżej prezentujemy (aktualizowany) wykaz rezerwacji na poszczególne rejsy

Legenda:  sign green-koja wolna, sign red-koja zajęta (wpłata kaucji zwrotnej)

- I rejs: 01.06 - 14.06.2014

sign redsign redsign redsign redsign redsign red

Tylko wpłata kaucji zwrotnej gwarantuje miejsce

 

II rejs: 15.06 - 28.06.2014

sign redsign redsign redsign redsign redsign red

Tylko wpłata kaucji zwrotnej gwarantuje miejsce

 

III rejs: 29.06 - 12.07.2014

sign redsign redsign redsign redsign redsign red

Tylko wpłata kaucji zwrotnej gwarantuje miejsce

 

IV rejs: 14.07 - 27.07.2014

sign redsign redsign redsign redsign redsign red

Tylko wpłata kaucji zwrotnej gwarantuje miejsce

TRASY REJSÓW UZALEŻNIONE SĄ OD: WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKICH I OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKÓW REJSÓW. BĘDĄ ONE AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZAISTNIAŁYCH SYTUACJI, PRZEZ STERNIKA JACHTU

Zmiana załóg rejsowych w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, ul. Moniuszki 24. Koszt dojazd pokrywa uczestnik. Na terenie ośrodka obowiązuje płatne parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach postojowych.

Warunki uczestnictwa:

- ukończone 18 lat

- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do udziału w rejsie żeglarskim"

- spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

- wysłanie w terminie do dnia 01.05.2014r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres:

Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku
Ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
"POKŁADY NADZIEI - rejs nr..."

- po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu sie na rejs wpłata kaucji w terminie 3 dni, przelewem na konto organizatora zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 250zł. ( dane do przelewu: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Giżycku, Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000 , tytułem- kaucja zwrotna rejs nr...)

 

pdfdoc mini Regulamin 

pdfdoc mini  Ankieta zgłoszeniowa

pdfdoc mini  Deklaracja Uczestnictwa

 pdfdoc mini  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 pdfdoc mini  Ankieta nieobowiązkowa