pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

ZAWIADOMIENIE

W dn. 19.04.2015 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków o godz. 20:00, drugi termin, godz.20:15.

Prosimy o uregulowanie zaległych składek członkowskich, wpłata na konto lub przed Zebraniem.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie
2. Wybór władz Stowarzyszenia
3. Podjęcie uchwał
4. Ukonstytuowanie się nowych władz Stowarzyszenia
5. Dyskusja
6. Zakończenie zebrania

Zarząd RSMPZŻN