pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Razem Pod Żaglami

naj otw inicjatywa
 Najlepsza Otwocka Inicjatywa Pozarządowa, 2012r i 2013r 
"RAZEM POD ŻAGLAMI" - 2016
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Celami projektu są:
- poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną członków rodzin osób niepełnosprawnych, oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
- nabycie nowych umiejętności i wiedzy.
- przywrócenie w miarę możliwości, osobie niepełnosprawnej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
- wzmocnienie więzi i stworzenie nowych płaszczyzn wspólnych działań, osobie niepełnosprawnej z rodziną i członkom rodziny z osobą niepełnosprawną.
- nauka żeglowania w stopniu podstawowym uczestników, celem wspólnego aktywnego uprawiania żeglarstwa.

TERMINY REJSÓW
01.07-14.07.2016r
15.07-28.07.2016r
29.07-11.08.2016r
12.08-25.08.2016r

Warunki rekrutacji
Planujemy uczestnictwo osób z terenu powiatu otwockiego, niepełnosprawnych i sprawnych. W jednym rejsie, na jednym jachcie ze względów bezpieczeństwa może popłynąć max:1 osoba na wózku lub jedna osoba z wadą wzroku lub 1 osoba pełnoletnia z opiekunem, lub 1 osoba niepełnoletnia z opiekunem. Osoby niepełnosprawne dołączają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza stwierdzające "brak przeciwwskazań do udziału w rejsie żeglarskim", osoba sprawna również też musi dołączyć zaświadczenie od lekarza. Uczestnicy WTZ nie mogą być przyjęci do projektu.
Do projektu zgłasza się zespół- osoba niepełnosprawna i sprawna( rodzina/opiekun, kolega ze szkoły/uczelni,itp) Pierszeństwo dla osób z małych miejscowości i wsi.
Zespół wysyła listem poleconym na adres organizatora kompletną dokumentację zgłoszeniową ( 2 osób) w ustalonym terminie, na podstawie której Społeczna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników. O pozytywnej decyzji i miejscu zbiórki,zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni ( sms, @, tel). W terminie 3dni roboczych zakwalifikowani każdy uczestnik wpłaca przelewem na konto Organizatora gwarancyjną kaucję zwrotną w wys.250zł. Brak wpłaty kaucji w w/w terminie oznacza rezygnację z u działu w rejsie. Zwrot kaucji do rąk uczestnika w ostatnim dniu rejsu. Odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody( braki w wyposażeniu, sprzęcie jachtowym lub jego uszkodzenie/zniszczenie itp.) ponosi solidarnie załoga uczestnicy rejsu.
Dojazd uczestników na własny koszt.

Adres korespondencyjny do wysyłki dokumentacji zgłoszeniowej:
Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku
Ul. Olsztyńska 3/32
11-500 Giżycko

Dane do przelewu
Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku
Nr. konta. 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000 Bank Zachodni WBK S.A
Rejs w terminie ……………………..

DOKUMENTY DO POBRANIA: ( wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, wysłać listem poleconym)
1. Ankieta zgłoszenie
2. Regulamin
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Co zabrać w rejs