pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

Ogłoszenie

Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projektach prosimy o pilne wysłanie mailem deklaracji czy będą zdawali egzamin na patent żeglarza jachtowego.
Koszt egzaminu 200zł, (studenci/uczniowie 125zł) wydanie patentu 50zł ponosi uczestnik. Należy mieć ze sobą zdjęcie "paszportowe". Opłatę w wys. 250 zł uczestnik wpłaca w dniu egzaminu do Komisji Egzaminacyjnej.