pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

KUŹNIA STERNIKÓW 2016


KUŹNIA STERNIKÓW
kuznia sternikowpowiat otwocki

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU


Celem głównym zadania jest upowszechnianie i wzrost aktywności fizycznej, poprzez uprawianie sportu żeglarskiego, przez mieszkańców powiatu otwockiego (osoby niepełnosprawne i sprawne).
Celem szczegółowym jest stworzenie i wyszkolenie kompetentnej kadry żeglarskiej posiadającej patenty żeglarskie, instruktorskie i wolontariuszy żeglarstwa osób niepełnosprawnych, na potrzeby naszych zadań statutowych planowanych do realizacji w przyszłości.

Organizator:
Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych.

Zaplanowane cele zadania zamierzamy w dwóch etapach:
Etap. I
Siedziba Stowarzyszenia w Nadbrzeżu- uczestnictwo wszystkich chętnych spełniających warunki rekrutacji. Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w terminie późniejszym.
- żeglarskie szkolenie teoretyczne i praktyczne (podstawowe węzły) uczestników we własnym zakresie wg. wskazanych przez organizatora materiałów szkoleniowych
- szkolenie teoretyczne z zakresu wolontariatu żeglarstwa osób niepełnosprawnych, uczestników we własnym zakresie wg. wskazanych przez organizatora materiałów szkoleniowych
- konsultacje indywidualne materiału szkoleniowego wg. zgłoszonych potrzeb uczestników.
- test komputerowy i pisemny z zakresu nabytych wiadomości i praktyczny z wiązania wskazanych węzłów żeglarskich.

Negatywny wynik testów eliminuje uczestnika z udziału w II etapie zadania

Etap II
- praktyczne szkolenie żeglarskie na jeziorach mazurskich w 14-dniowym, długodystansowym rejsie szkoleniowym
Szkolenie realizowane będzie zgodnie z zakresem i wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego na stopień. żeglarza jachtowego i umożliwia zdawanie egzaminu państwowego na patent żeglarza jachtowego.
Uczestnicy podzieleni na wachty ( nawigacyjna, kambuzowa), po przeszkoleniu podstawowym, pod nadzorem sternika samodzielnie prowadzą jacht żaglowy, śpią na jachcie, samodzielnie przyrządzają jedzenie z produktów żywieniowych zakupionych i dostarczonych przez organizatora, dbają o utrzymanie czystości na jachcie.
- praktyczne szkolenie z zakresu wolontariatu żeglarstwa osób niepełnosprawnych zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym, potwierdzone certyfikatem "Wolontariusz Żeglarstwa Osób Niepełnosprawnych"
- dla zdecydowanych możliwość zdawania egzaminu na patent żeglarza jachtowego na zakończenie rejsu.

Uczestnicy zadania, którzy w rezultacie otrzymanego w projekcie, bezpłatnego wyszkolenia żeglarskiego, przystąpią do egzaminu państwowego na stopień żeglarza jachtowego i uzyskają uprawnienia zawodowe tj. patent żeglarza jachtowego, zobowiązani zostaną do współpracy i świadczenia wolontariatu na rzecz projektów klubowych przez 3 sezony żeglarskie, jako sternik/wolontariusz jachtu, w dwóch 14-dniowych projektach.

MOŻLIWE TERMINY REJSU DO USTALENIA Z UCZESTNIKAMI
01.07-14.07.2016r
15.07-28.07.2016r
29.07-11.08.2016r
12.08-25.08.2016r

Warunki rekrutacji
Planujemy uczestnictwo niepełnosprawnych i sprawnych. Osoby niepełnosprawne dołączają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, oraz zaświadczenie od lekarza stwierdzające "brak przeciwwskazań do udziału w rejsie żeglarskim", osoba sprawna również też musi dołączyć zaświadczenie od lekarza.
Pierszeństwo dla osób z małych miejscowości i wsi.
Ilość miejsc ograniczona
Uczestnik wysyła listem poleconym na adres organizatora w terminie do dnia 31.05.2016r kompletną dokumentację zgłoszeniową w ustalonym terminie, na podstawie której Społeczna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników. O pozytywnej decyzji i miejscu zbiórki, zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni ( sms, @, tel). W terminie 3dni roboczych zakwalifikowani każdy uczestnik wpłaca przelewem na konto Organizatora gwarancyjną kaucję zwrotną w wys.250zł. Brak wpłaty kaucji w w/w terminie oznacza rezygnację z u działu w rejsie. Zwrot kaucji do rąk uczestnika w ostatnim dniu rejsu. Odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody( braki w wyposażeniu, sprzęcie jachtowym lub jego uszkodzenie/zniszczenie itp.) ponosi solidarnie załoga uczestnicy rejsu.

Dojazd uczestników na własny koszt.
Adres korespondencyjny do wysyłki dokumentacji zgłoszeniowej
Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych
Ul. Olsztyńska 3/32
11-500 Giżycko

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dane do przelewu
Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych
Nr. konta. 42 1750 0012 0000 0000 3310 5932 Raiffeisen POLBANK
Rejs w terminie ……………………..

DOKUMENTY DO POBRANIA: ( wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, wysłać listem poleconym)
1. Ankieta zgłoszenie
2. Regulamin
3. Deklaracja uczestnictwa
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
5. Co zabrać w rejs