pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Razem Pod Żaglami 2017


ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW MIASTA I POWIATU OTWOCKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Dofinansowanym przez Miasto Otwock i Powiat Otwocki
"RAZEM POD ŻAGLAM-2017"

image002image004image006OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

TERMIN 1-14.07.2017r

Celami projektu są:
  • - poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną członków rodzin osób niepełnosprawnych, oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
  • - nabycie nowych umiejętności i wiedzy.
  • - przywrócenie w miarę możliwości, osobie niepełnosprawnej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
  • - wzmocnienie więzi i stworzenie nowych płaszczyzn wspólnych działań, osobie niepełnosprawnej z rodziną i członkom rodziny z osobą niepełnosprawną.
  • - nauka żeglowania w stopniu podstawowym uczestników, celem wspólnego aktywnego uprawiania żeglarstwa.

  • Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do Giżycka, częściowo wyżywienia, opłat portowych, paliwa do silników jachtowych, wc, prysznic.

    DOKUMENTY DO POBRANIA: ( wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, wysłać listem poleconym)
    1. Ankieta zgłoszenie