pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

Plan na 2021

PLAN NA 2021r

PROPOZYCJE / PROJEKTY ZARZĄDU BĘDĄ AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO

Realizacja działań w 202r. nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa na dofinansowanie planowanych projektów, na które zostały złożone wnioski do właściwych funduszy, oraz zniesienia ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19

Styczeń-Kwiecień

- Składanie wniosków o dofinansowanie działalności statutowej

- Składanie ofert w ogłaszanych konkursach

- Praca członków przy konserwacji/naprawie sprzętu i wyposażenia

- Budowa szkoleniowej e-platformy na potrzeby projektu ,,Korona Żagle

- Nabór uczestników do projektu ,,Korona Źagle,,


Maj-Wrzesień

 

- Realizacja projektu ,,Korona Żagle,,

- ,,SZANTOWISKO – X EDYCJA ,,

- Rodzinne wyprawy turystyczne i wędkarskie – rz. Wisła, Mazury.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx