• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata


kursy

    

Żagle StawTermin 02- 09.07.2012r.

Głównym celem tego programu jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Do celów szczegółowych należą:
- zapoznanie dzieci i młodzieży z pojęciem i znaczeniem określenia "zachowania ryzykowne"
- ukazywanie zagrożeń jakie niosą ze sobą substancje psychoaktywne
- rozpoznawanie i zapobieganie wyżej wymienionym zagrożeniom poprzez :
1) przedstawienie sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów,
2) wskazywanie wartościowych rozrywek ( pobudzających wyobraźnię, rozbudzających chęć rozwoju osobistego, dających satysfakcję )
3) wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z dbaniem o własne zdrowie i życie
4) umiejętność dostrzegania opóźnionej gratyfikacji
5) upowszechnianie wartości życia, poszukiwania pozytywnych wzorców, hierarchizacja wartości 6) nauka podstaw żeglarstwa
7) wykształcenie własnej kadry wolontariuszy żeglarskich