• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia , na podstawie par. 33 Statutu, zwołuje w trybie zwyczajnym, Walne Zebranie Sprawozdawcze, w dn. 27.11.o godz.12:00 w siedzibie organizacji w budynku , Stanicy Otwockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego ,w m. Nadbrzeż 100A. Drugi termin Zebrania ustala się w tym samym dniu na godz.12:15

Pełny dokument pdfdoc mini