pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata


kursy

    

Ogłoszenie o naborze uczestników "Razem pod żaglami" III edycja 2014r

Zapraszamy do udziału w III Edycji projektu nagrodzonego przez Prezydenta Otwocka statuetką "Najlepsza Inicjatywa Pozarządowa" 2012

 logo m otwock pfron m

 

Ogłoszenie o naborze uczestników do "Razem pod żaglami" III edycja 2014r

Projekt jest dofinansowany z funduszy PFRON i Miasta Otwock

Opis projektu

Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku

- Udział w projekcie jest bezpłatny i będzie realizowany w II etapach.

- Uczestnicy to osoby z niepełno sprawnościami, w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wzózkach inwalidzkich i osoby sprawne z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekun, asystent) mieszkające i zameldowane na terenie miasta Otwock i powiatu otwockiego.

-Uczestnicy i Kadra objęci są ubezpieczeniem NW

 

Etap I – 15.02- 15.04.2014r.

- Szkolenie teoretyczne: nauka własna, weekendowe konsultacje połączone z wykładami dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz spełniających warunki rekrutacji w siedzibie organizatora w Nadbrzeżu

- Szkolenie praktyczne: nauka komend i manewrów jachtowych, budowa jachtu, nauka obsługi urządzeń wyposażenia i instalacji znajdującej się na jachcie, prace bosmańskie przygotowujące jacht do rejsu. Zajęcia na terenie bazy Meditrans w Otwocku.

Negatywna weryfikacja wiadomości i umiejętności skutkuje nie zakwalifikowaniem się kandydata do udziału w projekcie przez Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego

Przygotowanie uczestnika do rejsu ocenia na podstawie wyników egzaminów z teorii i praktyki Komisja, pod przewodnictwem Komendanta Wyszkolenia Żeglarskiego.

Planujemy 14-dniowe długodystansowe rejsy żeglarskie na akwenach: Wisła, Narew, Pisa i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Uczestnicy to osoby z niepełno sprawnościami, w różnych stopniach niepełnosprawności. Młodzież, dorośli i osoby starsze, (w tym osoby na wózkach inwalidzkich) oraz osoby sprawne, z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych (rodzina, opiekun, asystent, kolega/koleżanka ze szkoły/uczelni – osoby sprawne wybrane przez osobę niepełnosprawną) z terenu miasta Otwock i powiatu otwockiego. Do projektu zgłasza się dwuosobowy zespół składający się z osoby niepełnosprawnej i osoby sprawnej-opiekuna.

Podczas obu etapów projektu prowadzona będzie szkolenie z elementami wyszkolenia żeglarskiego dostosowanego do możliwości uczestników z niepełno sprawnościami. To nie są "wczasy pod żaglami". Są to rejsy szkoleniowe prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie ma funkcji "pasażera". Uczestnicy zostaną podzieleni na wachty: nawigacyjną, pokładową, kambuzową. Przełożonym wachty jest Dowódca Wachty. Przełożonym wszystkich trzech wacht jest I Oficer. Dowódcą odpowiedzialnym za załogę i jacht jest Kapitan jachtu. Jemu podlega i wykonuje jego polecenia cała załoga – oficerowie, wolontariusze i uczestnicy.

Uczestnicy po przeszkoleniu samodzielnie będą prowadzić jacht pod nadzorem kadry żeglarskiej. Po przeszkoleniu samodzielnie wykonują manewry, obsługują: urządzenia, wyposażenie i instalacje jachtowe, oraz wykonują wszystkie prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym płynącym w rejsie długodystansowym. Uczestnicy dbają o porządek i samodzielnie przygotowują posiłki z zakupionych przez siebie produktów. Podczas rejsów realizowany będzie materiał filmowy do filmu dokumentalnego, promującego i reklamującego żeglarstwo osób z niepełno sprawnościami. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

Harmonogram projektu:

- Nabór uczestników i przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej od uczestników do dnia 28.02.2014r

I etap – 15.02-15.04.2014r - NIE ZAPEWNIAMY WYŻYWIENIA

- żeglarskie szkolenie teoretyczne - w siedzibie organizatora w Nadbrzeżu-Stanica WOPR

- żeglarskie szkolenie praktyczne - budowa jachtu, nauka obsługi urządzeń, wyposażenia i instalacji znajdujących się na jachcie, prace bosmańskie przygotowujące jacht do rejsu - na terenie bazy Meditrans w Otwocku.

map001II Etap 

Poniżej prezentujemy (aktualizowany) wykaz rezerwacji na poszczególne rejsy

Legenda:  sign green-koja wolna, sign blue-koja zarezerwowana, sign red-koja zajęta (wpłata kaucji zwrotnej)

- I rejs: 26.04 - 09.05.2014

sign redsign redsign redsign redsign redsign redsign redsign red

Tylko wpłata kaucji zwrotnej gwarantuje miejsce

 

II rejs: 01.06 - 14.06.2014

sign redsign redsign redsign redsign redsign redsign redsign red

Tylko wpłata kaucji zwrotnej gwarantuje miejsce

PLANOWANE SZLAKI WODNE REJSÓW UZALEZNIONE SĄ OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH I POZIOMU NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI ŻEGLARSKICH, ORAZ OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKÓW PROJEKTU I BĘDĄ AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZAISTNIAŁYCH SYTUACJI.

Zmiana załóg rejsowych w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, ul. Moniuszki 24. Dojazdy na szkolenia w I etapie, oraz rejsy pokrywa uczestnik. Obowiązuje płatne parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach postojowych.

Warunki uczestnictwa:

- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

- zamieszkanie i zameldowanie na terenie miasta Otwock, lub powiatu otwockiego

- wypełnienie warunków i zasad rekrutacji wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.

-wysłanie w terminie do dnia 31.01.2014r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres RSM PZŻN w Otwocku u. Struga 4A/1,05-400 Otwock

- wpłata przelewem na konto organizatora zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 250zł

Prośba organizatora:

Z uwagi na wymagany ze względów bezpieczeństwa minimalny poziom stanu wody rzek, harmonogram szkoleń i terminy realizacji programu projektu są napięte, więc prosimy o szybkie podejmowanie decyzji dotyczące udziału i wysyłanie kompletu dokumentów.

WYPEŁNIONE CZYTELNIE DOKUMENTY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES 05-400 OTWOCK UL. STRUGA 4A/1 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 28.02.2014r

pdfdoc mini Regulamin 

pdfdoc mini  Ankieta zgłoszeniowa

pdfdoc mini  Deklaracja Uczestnictwa

 pdfdoc mini  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 pdfdoc mini  Ankieta nieobowiązkowa