pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata


kursy

    

Pokłady Nadziei

logo pfronCelem projektu było rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnosprawnych, oraz zorganizowanie ogólnopolskiej imprezy turystycznych – rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tej dziedzinie. Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych uprawiających żeglarstwo, podczas rejsów na jeziorach mazurskich. Przekonanie osób niepełnosprawnych, że dla wielu z nich żeglarstwo może być sposobem na powrót na równych prawach do społeczeństwa. Jest to przedsięwzięcie, które ma prowadzić do wyrównywania szans, oraz udowodnić, iż osoby niepełnosprawne mogą w żeglarstwie funkcjonować jak sprawni.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy rejs żeglarski integracyjno-rehabilitacyjny dla 15 osób niepełnosprawnych, pełnoletnich, z terenu kraju, na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich.
Uczestnicy po przeszkoleniu, pod nadzorem sterników i opieką wolontariuszy popłynęli w rejs jako członkowie załóg na jachtach kabinowych. Jachty płynące pod żaglami, odwiedzające porty i przystanie żeglarskie z załogami składającymi się w większości z osób niepełnosprawnych (w różnych stopniach niepełnosprawności, w tym na wózkach, młodzież, dorośli i osoby starsze), jest skuteczną i sprawdzoną formą rehabilitacji i integracji, z uwagi na fakt uprawiania żeglarstwa przez ponad 2 milionową część naszego społeczeństwa.
Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne (w tym poruszających się na wózkach) z terenu kraju, osoby pełnoletnie, młodzież, dorośli i osoby starsze. Uczestnicy z terenów wiejskich i małych miast, ponieważ mają oni utrudniony dostęp i możliwości uprawiania żeglarstwa. Ponadto należy podkreślić, że osoby niepełnosprawne z małych środowisk mają utrudniony dostęp do tego typu działań. Osoby te są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne oraz brak możliwości korzystania z różnych form rehabilitacji i integracji z osobami zdrowymi. Powodem jest ograniczona oferta kierowana do tej grupy społecznej, pogłębiając wykluczenie, które w relacji z niepełnosprawnością, generuje powstawanie nowych problemów. Nasza oferta skierowana byłą do tej grupy, aby zmniejszyć skutki wykluczenia, integrację i rehabilitację społeczną.
Uczestnicy poprzez udział w rejsie żeglarskim integrowali i rehabilitowali się społecznie poprzez działanie w środowisku żeglarskim osób sprawnych, nauczyli się podstaw żeglarstwa w stopniu umożliwiającym im w przyszłości udział w samodzielnie organizowanych rejsach jako samodzielni, kompetentni członkowie załóg jachtowych. Nauczą się podejmowania decyzji, odpowiedzialności za grupę. Zostaną zachęceni do podwyższania własnych kwalifikacji żeglarskich - poprzez samodzielne uprawianie żeglarstwa w przyszłości. Próbowali pokonać bariery ograniczające ich udział w życiu społecznym i zawodowym. Poznali piękno Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.