pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata


kursy

    

Artykuły

Razem pod Żaglami

rpz plakat2Celem projektu była poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną członków rodzin osób niepełnosprawnych, oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Nabycie nowych umiejętności i wiedzy. Celem: przywrócenie w miarę możliwości, osobie niepełnosprawnej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Wzmocnienie więzi i stworzenie nowych płaszczyzn wspólnych działań, osobie niepełnosprawnej z rodziną i członkom rodziny z osobą niepełnosprawną. Edukacja żeglarska uczestników celem wspólnego aktywnego uprawiania żeglarstwa.
Zorganizowaliśmy warsztaty rehabilitacyjno-psychoterapeutyczne, dla członków rodzin osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, dla pełnoletnich 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta Otwock i Powiatu Otwockiego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zgłoszenie się 2-osobowego zespołu, składającego się z osoby sprawnej i osoby niepełnosprawnej w celu wspólnego udziału w planowanej rehabilitacji.
Zrealizowane w latach ubiegłych na mniejszą skalę projekty łączące działania profilaktyczno-szkoleniowe z żeglarstwem, cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pedagogów. Było więcej chętnych niż miejsc.
Były rozmowy na temat problemów z jakimi borykają się rodziny niepełnosprawne, dyskusje, wymiana poglądów, wspólne szukanie i nauka sposobów na ich rozwiązanie. Było też wspólne żeglowanie, rekreacja, - do dyspozycji cały wachlarz możliwości aktywnego wypoczynku, na miarę własnych możliwości i chęci jaki stwarza pobyt nad jeziorem, w ośrodku żeglarskim.
 
REFERENCJE I OPINIE:
pdfdoc pdfdoc pdfdoc pdfdoc pdfdoc pdfdoc
Uczestniczka Uczestnik Uczestniczka Uczestniczka DPS Otwock ŚDS Otwock

Niech przemówią obrazy i powrócą wspomnienia niezapomnianych chwil.