pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

Walne zebranie dn. 01.12.2013

 

Regionalna Sekcja Mazowiecka
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych 
w Otwocku
Nadbrzeż 05-480 Karczew

Szanowna Koleżanko
Szanowny kolego
Nadbrzeż, dnia 02.11.2013r.


Działając na mocy przepisu § 34 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze Członków w dniu 1 grudnia 2013r. pierwszy termin o godz. 12.00, drugi termin o godz. 12.15,  w siedzibie Stowarzyszenia – Stanicy WOPR Nadbrzeż, gmina Karczew.

Proponowany porządek obrad:

  1. podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2013r.;
  2. podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za ww. okres;
  3. podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi  za ww. okres;
  4. podjęcie uchwały o wysokości i trybie zbierania składek członkowskich poprzez  uchwalenie Regulaminu Pobierania Składek;
  5. podjęcie uchwały o abolicji zaległych składek do 2012 roku włącznie;
  6. zatwierdzenie uchwał Zarządu dotyczących zmian składu Zarządu i dokooptowania nowych osób;
  7. podjęcie uchwały o wyborach uzupełniających skład Komisji Rewizyjnej;
  8. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu do stosowania Regulaminu Pracy Zarządu przygotowanego przez Zarząd;
  9. powitanie nowych członków Stowarzyszenia.


Planujemy catering, prosimy o potwierdzenie obecności na Zebraniu listownie na adresy do korespondencji: RSM PZŻN ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko, lub RSM PZŻN ul. Struga 4a/1 05-400 Otwock, także mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   .

Informujemy, iż członkowie zalegający ze składkami, którzy nie zadeklarują , czy chcą dalej być członkami Stowarzyszenia, nie przybędą na Zebranie oraz nie uregulują składek za 2013, przed Walnym Zebraniem zostaną  skreśleni z listy członków uchwałą Zarządu na mocy § 23 pkt 4 Statutu.Z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia
                                                                                      Bogdan Wiśniewski