pfronlogonew fio ASOS anmar-logo logo menin 2 celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szanta

KORONAHAMILTON        KORONA SZANTA

    

Ogłoszenie o naborze ZWA 2014

logo pfron m zwa2

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie
"ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE" – V EDYCJA 2014

Projekt jest dofinansowany z funduszy PFRON

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, integracja i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, uzdolnionych artystycznie, poprzez ich udział w programie łączącym edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem. Planujemy zorganizowanie żeglarskich warsztatów artystycznych, dla osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne z terenu kraju, młodzież, dorośli, osoby starsze - w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, oraz osoby z wadami wzroku. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach artystycznych polegających na poznawaniu nowych technik plastycznych, będą tworzyli swoje prace przy użyciu tradycyjnych materiałów plastycznych i narzędzi, oraz w zajęciach żeglarskich. Zajęcia będą prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-artystycznej, żeglarskiej oraz wolontariuszy

Organizator:
Regionalna Sekcja Mazowiecka Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku
- Udział w projekcie jest bezpłatny
- Ilość miejsc ograniczona
- Uczestnicy to osoby pełnoletnie z niepełno sprawnościami, z terenu w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby z wadami wzroku i na wózkach inwalidzkich z terenu kraju. Osoby posiadające dorobek artystyczny i początkujące.
Mile widziane przesłanie zdjęć wykonanych prac i opis artystycznych dokonań.
Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane.
Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

Harmonogram projektu:
- Nabór uczestników i przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej uczestników
III turnus do dn. 10.07.14


-Terminy warsztatów:

III Turnus: 15-28.07.2014r

Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:
1) osoby z małych miejscowości
2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika na rejsy decyduje:
- kompletność, staranność wypełnienia dokumentów, termin jej wpływu.
- terminowość wpłacenia kaucji.

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

Lokalizacja warsztatów:

Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, ul. Moniuszki 24.

Koszt dojazd pokrywa uczestnik. Na terenie ośrodka obowiązuje płatne parkowanie samochodów na wyznaczonych miejscach postojowych.

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat
- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa"
- spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w podanych terminach wymaganych wypełnionych, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych. Dokumenty zgłoszeniowe na stronie organizatora www.zeglarze.info
-wysłanie w podanych wyżej terminach kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika na adres:
Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku Ul .Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
"ŻWA- turnus nr..."
- Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach w terminie 3 dni wpłata przelewem na konto organizatora zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 250zł.

dane do przelewu:
Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku Ul .Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Giżycku, Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000, tytułem: kaucja zwrotna ŻWA nr...

pdfdoc mini  Ankieta zgłoszeniowa

pdfdoc mini  Deklaracja Uczestnictwa

 pdfdoc mini  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 pdfdoc mini  Regulamin