pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow msz logoFacebook-Logo-60x60
Nasza Szata

    

Ogłoszenie WARUNKOWYM o naborze ZWA 2015

logo pfron m zwa2

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zapraszamy do udziału w projekcie
"ŻEGLARSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Uwaga: realizacja projektu uzależniona od podpisania umowy o dofinansowaniu zadania z PFRON. . Nabór uczestników zgodny z zatwierdzonym harmonogramem zadania.
Opis projektu

 

Cel: Celem żeglarskich warsztatów artystycznych jest zwiększenie samodzielności , aktywności społecznej, integracja i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, poprzez ich udział w programie łączącym edukację kulturalno-artystyczną i sztukę, z żeglarstwem. Poznanie i nauka nowych technik wykonywania prac, oraz nauka żeglowania.

Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku

-Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

- Uczestnicy to osoby pełnoletnie z niepełno sprawnościami, z terenu w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wózkach inwalidzkich z terenu kraju. Doświadczenie artystyczne i żeglarskie nie jest wymagane.

Planujemy zorganizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie. Uczestnicy to osoby niepełnosprawne z terenu kraju, młodzież, dorośli , osoby starsze w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, oraz osoby z wadami wzroku. Uczestnicy będą brali udział w zajęciach artystycznych polegających na poznawaniu nowych technik plastycznych, będą tworzyli swoje prace przy użyciu tradycyjnych materiałów plastycznych a także tworzywa przyrodniczego. Zajęcia będą prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-artystycznej, oraz wolontariuszy. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

- Nabór przyjmowanie dokumentacji zgłoszeniowej od uczestników do dnia 30.04.2015r

ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!

Pierwszeństwo w przyjęciu na rejsy mają:

1) osoby z małych miejscowości

2) osoby niekorzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

O przyjęciu uczestnika decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie: - kompletności, staranności wypełnienia dokumentów, terminu dostarczenia - po otrzymaniu informacji od organizatora o zakwalifikowaniu się do projektu

wpłata kaucji zwrotnej w kwocie 250zł w terminie 3 dni od zakwalifikowania do udziału. Zwrot kaucji w dniu zakończenia warsztatów.

Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej nie mogą być przyjęci do projektu.

Terminy :

I warsztaty- 18.05 – 30.05.2015

II warsztaty - 01.06-14.06.2015

III warsztaty – 30.06 - 13.07.2015

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej 11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,

Koszt dojazd pokrywa uczestnik. Parkowanie samochodów wyłącznie na wyznaczonych miejscach.

Warunki uczestnictwa:

- ukończone 18 lat

- posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oraz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego "brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa"

- spełnienie warunków i zasad rekrutacji uczestników, oraz wysłanie w terminie wymaganych wypełnionych. kompletnych dokumentów zgłoszeniowych

- ankiety-zgłoszenia wypełniać pismem drukowanym, ankiety nieczytelne nie będą rozpatrywane

- wysłanie w terminie do dnia 30.04.2015r, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych uczestnika, na adres:

Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku Ul. Olsztyńska 3/32, 11-500 Giżycko "POKŁADY NADZIEI - rejs nr..."

- po otrzymaniu informacji od organizatora(tel,sms,@)) o zakwalifikowaniu sie na rejs wpłata zwrotnej kaucji w terminie 3 dni, przelewem na konto organizatora zwrotnej kaucji gwarancyjnej w wysokości 250zł. ( dane do przelewu: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Giżycku, Nr. konta 41 1500 1298 1212 9005 7935 0000 , tytułem- kaucja zwrotna warsztaty nr.....)

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Ankieta zgłoszenie

2.Regulamin