pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata


kursy

    

RAZEM POD ŻAGLAMI-2018

footerLogo m otwock powiat otwocki
ZAPRASZAMY

 MIESZKAŃCÓW MIASTA I POWIATU OTWOCKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dofinansowanym przez Miasto Otwock i Powiat Otwocki

 ,,RAZEM POD ŻAGLAM-2018.
TERMIN: 4-18.08.2018r
 
Celami projektu są:

- poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną członków rodzin osób niepełnosprawnych, oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
- nabycie nowych umiejętności i wiedzy.
- przywrócenie w miarę możliwości, osobie niepełnosprawnej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
- wzmocnienie więzi i stworzenie nowych płaszczyzn wspólnych działań, osobie niepełnosprawnej z rodziną i członkom rodziny z osobą niepełnosprawną.
- nauka żeglowania w stopniu podstawowym uczestników, celem wspólnego aktywnego uprawiania żeglarstwa.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do Giżycka, opłat portowych, wc, prysznic.

Inf. Na www.zeglarze.info, Tel kontaktowy 501 196 507

DOKUMENTY DO POBRANIA: ( wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, wysłać listem poleconym na adres organizatora)
1. Ankieta zgłoszenie

 

- poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną członków rodzin osób niepełnosprawnych, oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
- nabycie nowych umiejętności i wiedzy.
- przywrócenie w miarę możliwości, osobie niepełnosprawnej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
- wzmocnienie więzi i stworzenie nowych płaszczyzn wspólnych działań, osobie niepełnosprawnej z rodziną i członkom rodziny z osobą niepełnosprawną.
- nauka żeglowania w stopniu podstawowym uczestników, celem wspólnego aktywnego uprawiania żeglarstwa.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do Giżycka, opłat portowych, wc, prysznic.

Inf. Na www.zeglarze.info, Tel kontaktowy 501 196 507

DOKUMENTY DO POBRANIA: ( wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, wysłać listem poleconym na adres organizatora)
1. Ankieta zgłoszenie