pfronlogonew fio ASOS anmar-logo celestynow Facebook-Logo-60x60
Nasza Szata


kursy

    

Artykuły

Żeglarskie Warsztaty Artystyczne - III Edycja

logo pfron
Z
adanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowickiego.
W dniach 7-12 czerwca 2012r., w ośrodku żeglarskim MCŻ i TU w Giżycku, nad jeziorem Kisajno zorganizowaliśmy projekt, którego celem była integracja i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, uzdolnionych artystycznie, poprzez ich udział w programie łączącym edukację kulturalno-artystyczną i sztukę z żeglarstwem.
Podczas 14-dniowych warsztatów, osoby niepełnosprawne z terenu kraju, młodzież, dorośli, osoby starsze, w tym osoby poruszające się na wózkach, brali udział w zajęciach artystycznych polegających na poznawaniu nowych technik plastycznych. Tworzyli swoje prace przy użyciu tradycyjnych patron marszalekmateriałów i narzędzi a także tworzywa przyrodniczego.
Zajęcia były prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogiczno-artystycznej. Mecenat nad warsztatami objął Jerzy Rudziński znany w środowisku żeglarskim jako "Małp", profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomagała mu Katarzyna Szarek doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Podczas odbywających się wystaw i wernisażu, publiczność, wykładowcy i opiekunowie byli zaskoczeni osiągniętymi rezultatami. Powstało dużo prac, na dobrym poziomie artystycznym. Gratulacje dla twórców i kadry artystycznej.
Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia stopnia integracji, rehabilitacji społecznej, złagodzenia skutków wykluczenia społecznego, edukacji kulturalno-artystycznej uczestników. Inspiracje, wrażenia i doznania, których doświadczali podczas zajęć żeglarskich i rejsów, zwiększyły ich inwencję twórczą, zostali również dowartościowani poprzez wystawę ich prac w środowisku żeglarskim oraz osób przebywających w ośrodku. Uczestnicy malowali, rzeźbili w drewnie i glinie, wyplatali wiklinę, fotografowali. Ale był też autorski wieczór, poezji, wspólne śpiewanie szant. Przybył też Neptun z Małżonką i dworem, który osobiście dokonał "chrztu żeglarskiego".
Sprawdzianem nabytych umiejętności żeglarskich, była żeglarska wyprawa do Sztynortu na koncert szantowy i podziwianie "rodzącego się" słońca na jeziorze Dargin.
Innowacyjność projektu polega na połączeniu działań integracyjnych, rehabilitacji społecznej, edukacji kulturalnej i artystycznej z żeglarstwem, jako inspiracja twórcza uczestników.
Kliknij i zobacz relację z Rejsu do Sztynortu